>> Pháp Bảo

Tác Giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 30/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật
Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật
Ngày 12/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Phương pháp Hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng, khỏe mạnh, an vui, tăng trưởng công đức, trí huệ phát sinh, nhiều người yêu mến tin phục.
Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà
Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà
Ngày 21/08/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, cứ đến ngày Rằm tháng Bảy mọi người khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan với tâm nguyện nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ…
Nghi Thức An Vị Phật
Nghi Thức An Vị Phật
Ngày 02/03/2015 Lúc 03:02:07Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Nghi Thức An Vị Phật
Nghi Thức Cúng Quá Đường
Nghi Thức Cúng Quá Đường
Ngày 28/02/2015 Lúc 23:19:28Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái bắt ấn Tâm sơn, tay mặt kiết ấn Tam Muội để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi dâng lên ngang…
Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 05/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Khi nghe Đức Phật phân tích, khai thị về đức tin chân chánh, bất động, dân tộc Ka-la-ma vô cùng thán phục, cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện trở thành các Phật tử tại gia, tinh cần phụng sự Tam Bảo và vâng giữ năm nguyên tắc…
Nghi Thức Công Phu Khuya
Nghi Thức Công Phu Khuya
Ngày 16/02/2015 Lúc 00:12:06Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Ngày 09/03/2015 Lúc 00:12:09Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Lại nữa Văn Thù ! ta diệt độ rồi, tất cả người nữ, thân mang thai nghén, mà giết sanh mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ, nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi, đến khi sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929