>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT Thích Duy Lực

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Ngày 25/09/2015 Lúc 14:34:49Tác giả: HT Thích Duy Lực
Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh,…
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Ngày 24/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT Thích Duy Lực
Kinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG…
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Ngày 10/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Duy Lực
Đại Thừa Tuyệt Đối luận này tác giả có ý muốn giúp ích người Tây Phương, trong đó luận về pháp biện chứng của triết học Tây Phương, cho thấy hầu hết đều lẩn quẩn trong phạm vi tương đối tức là nhất niệm vô minh, cũng có người…
Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Già
Ngày 07/03/2015 Lúc 22:00:03Tác giả: HT Thích Duy Lực
Yếu chỉ của Kinh này là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ,…
Bửu Tạng Luận
Bửu Tạng Luận
Ngày 03/02/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Duy Lực
BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả…
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Bảo Đàn
Ngày 07/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: HT Thích Duy Lực
Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Đốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.
Kinh Viên Giác
Kinh Viên Giác
Ngày 18/10/2014 Lúc 00:59:51Tác giả: HT Thích Duy Lực
Thiện nam tử! Hư không vốn chẳng hoa đốm, vì bệnh nhặm vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929