>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Minh Châu

Tương Ưng Bộ Kinh
Tương Ưng Bộ Kinh
Ngày 05/10/2015 Lúc 09:32:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp…
Trường Bộ Kinh
Trường Bộ Kinh
Ngày 15/05/2016 Lúc 09:59:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Ngày 03/09/2016 Lúc 10:54:23Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Ngày 24/11/2014 Lúc 03:15:16Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề được đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn pháp được đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm sở), Rùpa…
Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú
Ngày 22/10/2014 Lúc 22:15:00Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929