>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Nhất Hạnh

Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Ngày 25/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới bản tân tu này cần được học hỏi và thực tập song song với giới bản cổ truyền. Điều này được ghi nhận nơi giới thứ một trăm mười của các giới Phát lộ (Ba-dật-đề): "Vị nữ khất sĩ nào sau một năm thọ giới lớn mà chưa…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Ngày 23/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát.
Bước Tới Thảnh Thơi
Bước Tới Thảnh Thơi
Ngày 08/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Ngày 06/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bụt nói: "Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn: đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm."
Kinh An Ban Thủ Ý
Kinh An Ban Thủ Ý
Ngày 04/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phương Pháp Theo Dõi Hơi Thở Để Giải Thoát Sinh Tử.
Quy Sơn Cảnh Sách
Quy Sơn Cảnh Sách
Ngày 02/11/2014 Lúc 03:15:46Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy? Tập hợp do di thể của cha mẹ, nương vào các điều kiện khác mà hình thành, thân thể này tuy được bốn yếu tố là đất, nước, không khí…
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Bụt Nguyên Chất
Ngày 30/08/2015 Lúc 18:17:43Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập…
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt
Ngày 01/11/2014 Lúc 22:15:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Vị mâu ni là người đã buông bỏ được mọi gánh nặng, nhất là gánh nặng trông cầu.
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi
Ngày 01/11/2014 Lúc 03:17:19Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Những gì thuộc về quá khứ, đừng nghĩ tới chúng nữa. Những gì thuộc về tương lai, đừng vọng tưởng đến chúng. Những gì đang xảy ra trong hiện tại phải được nhận diện để đừng bị vương vấn vào. Cứ như thế thênh thang bước…
Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Ngày 31/10/2014 Lúc 03:16:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều, người ấy buông bỏ mọi hý luận và nghi ngờ.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929