>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Nhất Hạnh

Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Ngày 30/10/2014 Lúc 03:15:38Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc.
Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Ngày 29/10/2014 Lúc 22:16:14Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phải làm chủ được mình, phải thực hiện cho được sự bình an nội tâm. Cái bình an ấy không thể tiếp nhận được từ kẻ khác. Do sự thực tập quán chiếu bên trong mà tâm ý yên tĩnh lại được. Cái yên tĩnh ấy không tới từ bên ngoài.
Kinh Xa Lìa Ái Dục
Kinh Xa Lìa Ái Dục
Ngày 29/10/2014 Lúc 03:18:19Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ. Và chúng con…
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh
Ngày 28/10/2014 Lúc 22:20:16Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ đến cái sắp tới. Bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lụt: dục hải, hữu hải, kiến hải và vô minh hải. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới, không bị kẹt vào ý niệm khổ. Bởi…
Kinh Phòng Hộ
Kinh Phòng Hộ
Ngày 28/10/2014 Lúc 03:17:26Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Đừng chạy theo những cái vỏ quyến rũ bên ngoài. Diệt tận gốc những mầm mống của cái ác, đừng cho chúng tiếp tục. Đừng nắm bắt những cái không thể nắm bắt và cả những cái có thể nắm bắt. Đừng vướng mắc vào quá khứ, đừng…
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi
Ngày 27/10/2014 Lúc 22:25:19Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Đã biết là mình đang đi trên con đường (bát) chánh thì còn sợ gì bị sai lạc? Đó là con đường dẫn tới quả vị tuệ giác. Vị mâu ni thiền định dưới một gốc cây trong rừng. Không có con đường nào đẹp hơn thế.
Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni
Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni
Ngày 26/10/2014 Lúc 04:16:30Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bậc tôn đức sống an ổn, không ham muốn gì, không còn vướng bận vào bất cứ một cái gì trong trần thế, cũng không bị lay chuyển bởi những đối tượng của ký ức và tri giác. Bậc ấy tuy đang hành động và độ đời nhưng không bị kẹt…
Kinh Hang Động Ái Dục
Kinh Hang Động Ái Dục
Ngày 25/10/2014 Lúc 22:15:21Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phải sử dụng những giáo pháp của đạo giác ngộ để quán chiếu và vượt qua biển khổ. Vị mâu ni buông bỏ những lo toan, trau chuốt cho cái ngã và tu tập tinh chuyên để nhổ cho được mũi tên tham dục ra khỏi thân mình. Làm như thế vị ấy…
Kinh Buông Bỏ Sở Tri Và Ngôn Từ
Kinh Buông Bỏ Sở Tri Và Ngôn Từ
Ngày 25/10/2014 Lúc 03:30:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Mình còn mang theo tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác (về những sai lầm thiếu sót của họ). Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Khi gặp được một vị chân tu đích thực, thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm gì…
Kinh Sự Thật Đích Thực
Kinh Sự Thật Đích Thực
Ngày 24/10/2014 Lúc 03:07:45Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Ta chỉ nên hành trì theo chánh niệm và trong khi hành trì phải hết sức thận trọng. Đừng cho rằng mình bằng người, hơn người hoặc thua người.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929