>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Nhất Hạnh

Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Ngày 13/05/2016 Lúc 14:29:42Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn.
Kinh Buông Bỏ Ân Ái
Kinh Buông Bỏ Ân Ái
Ngày 20/10/2014 Lúc 23:30:24Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Buồn giận nhau, yêu thương nhau, rồi ghen ghét nhau. Người ta không buông bỏ được cái vướng mắc vào tham ái. Bậc trí giả biết vậy cho nên buông bỏ ân ái. Lìa xa được sự sợ hãi và đạt tới cõi an lành.
Kinh Pháp Ấn
Kinh Pháp Ấn
Ngày 20/10/2014 Lúc 22:32:02Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Pháp ấn: Chữ pháp ở đây có nghĩa là giáo pháp của Phật. Chữ ấn có nghĩa là khuôn dấu, tức là phương tiện chứng minh cho tính cách chân xác và chính thống của đạo Phật.
Kinh Bốn Loại Thức Ăn
Kinh Bốn Loại Thức Ăn
Ngày 11/10/2014 Lúc 00:19:39Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn loại thức ăn giúp các loài sinh vật lớn lên và sống còn. Bốn loại…
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Ngày 10/10/2014 Lúc 05:52:29Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Sự thực là một, nhưng cách diễn bày của tâm ý thì nhiều. Từ những góc độ tri giác khác nhau cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Những gì mà con mắt nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào, sẽ làm nẩy sinh ra ý tưởng: cái…
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Ngày 08/10/2014 Lúc 23:30:41Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn.
Kinh Hải Ðảo Tự Thân
Kinh Hải Ðảo Tự Thân
Ngày 11/10/2014 Lúc 23:11:40Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt đang ở trong khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạt Ðà La ở nước Ma Kiệt Ðà. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu.
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
Ngày 05/09/2014 Lúc 06:09:32Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Ca Lan Ðà tại kinh thành Vương Xá.
Kinh Phước Đức
Kinh Phước Đức
Ngày 29/08/2014 Lúc 06:56:33Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Ðộc, trong vườn Kỳ Ðà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả…
Kinh Ðộ Người Hấp Hối
Kinh Ðộ Người Hấp Hối
Ngày 30/08/2014 Lúc 00:56:22Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nghe và thực tập với hai thầy xong, cư sĩ Cấp Cô Ðộc cảm thấy trong người nhẹ nhàng, thanh thoát; ông phát được tâm Vô Thượng. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan vừa từ giã ra về thì cư sĩ Cấp Cô Ðộc mạng chung và sanh lên cõi trời…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929