>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Nhất Hạnh

Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Ngày 22/08/2014 Lúc 23:51:28Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để làm cho những hoạt động của tâm ý an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán cảm thọ trong…
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:15:21Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh, Kính lạy tất cả hằng sa Bụt. Trong các thế giới khắp mười phương. Quá khứ, vị lai và hiện tại.
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:11:26Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói:
Kinh Thương Yêu
Kinh Thương Yêu
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:21:45Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông.
Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Ngày 26/08/2014 Lúc 04:33:34Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ, với đại chúng khất sĩ gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị.
Giới Bản Năm Giới Tân Tu
Giới Bản Năm Giới Tân Tu
Ngày 03/06/2014 Lúc 11:16:01Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929