>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT Thích Thiện Siêu

Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Ngày 04/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.
Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Ngày 12/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trọn bộ 5 tập
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Ngày 11/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập thứ 5, gồm từ cuốn 81 đến cuốn 100 luận Đại Trí Độ. Trước sau trọn bộ luận Đại Trí Độ gồm 5 tập trong đó có 100 cuốn.
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Ngày 10/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ. Tập này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn này gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công…
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Ngày 09/02/2015 Lúc 00:09:27Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Ngày 08/02/2015 Lúc 03:13:13Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trong Tập II này gồm có nửa sau của phẩm Tựa đầu, từ chương 31 đến chương 46 (phẩm Tựa có 46 chương, 30 chương đầu đã in ở tập I – 1997).
Thành Duy Thức Luận
Thành Duy Thức Luận
Ngày 24/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ngài Long Thọ đứng trên chơn không vô tướng, Viên thành thật tánh mà phá Biển kế chấp. Ngài Thế Thân đứng trên Duy thức Y tha khởi để phá Biển kế chấp. Hai phương thuốc cùng chữa một bịnh, bịnh ảo tưởng về thật ngã, thật pháp.
Trung Luận
Trung Luận
Ngày 08/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trung Luận ((Madhyamaka Sastra) nói rõ là Trung Quán Luận. Trung quán đồng nghĩa với chính kiến trong tám chi chánh đạo.
Đại Cương Về Luật Tu Sĩ
Đại Cương Về Luật Tu Sĩ
Ngày 04/07/2014 Lúc 16:49:39Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Vì sao gọi là Giới bổn? Đây là những giới bổn gốc, chính yếu của Luật tạng. Giới bổn của Tăng có 250, của Ni có 350 giới. Ngoài giới bổn chính còn có phần Kiền-độ dịch âm chữ Khandha, có nghĩa là nhóm, thiên, chương.
Đại Cương Luận Câu Xá
Đại Cương Luận Câu Xá
Ngày 27/06/2014 Lúc 17:25:24Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Luận Câu-xá còn có vị trí rất quan trọng đối với Hữu bộ, cũng như luận Thắng Pháp Tập Yếu của ngài A-nậu-lâu-đà có một vị trí rất quan trọng đối với Tân Thượng tọa bộ. Và có thể nói môn tâm lý học, đạo đức học Phật giáo…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929