>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng

Kinh Vu Lan
Kinh Vu Lan
Ngày 10/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm - Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền - Lễ cứu tế chí thành sắp đặt - Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng - Ấy là báo đáp thù ân - Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư
Ngày 08/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
"Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929