>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Ngày 21/07/2015 Lúc 11:16:58Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".
Kinh Phổ Môn
Kinh Phổ Môn
Ngày 18/10/2014 Lúc 22:25:51Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏị.
Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Ngày 15/10/2014 Lúc 22:53:24Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Đại Bát Niết Bàn
Ngày 02/10/2014 Lúc 06:08:15Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh - Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990 - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Ngày 19/09/2014 Lúc 23:29:50Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Nếu có thiện nam thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ làm việc nhơn từ thế gian. Người nầy lúc lâm chung gặp thiện tri thức vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà cũng nói bốn mươi tám nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe…
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Ngày 19/09/2014 Lúc 00:00:33Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch
Kinh Phạm Võng
Kinh Phạm Võng
Ngày 04/07/2014 Lúc 17:15:32Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Đức Phật bảo các Phật-Tử rằng: Có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ-Tát mà không tụng điều giới nầy, thời người ấy không phải Bồ-Tát, không phải Phật-Tử. Chính ta cũng tụng như vậy. Tất cả Bồ-Tát đã học,…
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Ngày 09/06/2014 Lúc 16:21:05Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929