>> Pháp Bảo

Tác Giả: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi
Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi
Ngày 24/06/2014 Lúc 18:25:33Tác giả: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá cùng với đại chúng gồm sáu vạn hai ngàn vị, đều là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, tận trừ mọi sự ràng buộc, đều được tự tại.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929