>> Pháp Bảo

Tác Giả: Nguyên Huệ dịch

Kim Cương Bát Nhã Luận
Kim Cương Bát Nhã Luận
Ngày 21/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Nguyên Huệ Việt dịch
Luận Du Già Sư Địa
Luận Du Già Sư Địa
Ngày 31/10/2014 Lúc 22:10:20Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Luận Du Già Sư Địa (Phạn: Yogacàrabhùmi – sàtra), tác giả là Bồ tát Di Lặc (Maitreya) thuyết giảng, Đại sĩ Vô Trước (Asànga) ghi chép, Hán dịch là Pháp sư Huyền Tráng (602 -664), gồm 100 quyển (ĐTK/ĐCTT, Tập 30, N0 1579, trang 279 – 882A)
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929