>> Pháp Bảo

Tác Giả: Sưu Tầm

Nghi Thức Tắm Phật
Nghi Thức Tắm Phật
Ngày 27/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Sưu Tầm
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu An
Ngày 22/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Sưu Tầm
Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được Nay con thấy nghe được thọ trì Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.
Nghi thức gia trì nước tịnh
Nghi thức gia trì nước tịnh
Ngày 07/03/2015 Lúc 04:04:13Tác giả: Sưu Tầm
Nghi thức này được sử dụng trong các dịp xuống tóc, thiết lập bàn thờ, đàn tràng, cúng nhà mới, cúng đất đai, khai trương cửa hàng, văn phòng, v.v...
Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Ngày 30/10/2014 Lúc 22:30:26Tác giả: Sưu Tầm
Phạn bản (có pha trộn phương ngữ Ấn_Prākrit) quan trọng nhất và hoàn hảo nhất trong những bộ Luật của các trường phái khác là Mahāvastu.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929