>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Hằng Đạt

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ
Ngày 13/09/2014 Lúc 03:37:39Tác giả: Thích Hằng Đạt
Bấy giờ, trong ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và tất cả hàng trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cho đến hàng phi nhân cùng các quốc vương tin đức…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929