>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Huyền Tôn

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
Ngày 20/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Thích Huyền Tôn
Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung. Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929