>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Nhật Từ

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Ngày 05/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Thực tập luật nghi hằng ngày (cho người mới tu)
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Ngày 13/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Kế đến, cư sĩ hãy quán niệm như sau về chuỗi thời gian: Quá khứ không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi quá khứ. Hiện tại không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi hiện tại. Tương lai không phải là tôi, tôi không bị giới…
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Ngày 06/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: Thích Nhật Từ
Có một hôm, vua Di-lan-đà thăm viếng chùa San-khê-da, nơi Đại đức Na-tiên đương cư trú với tám chục Tỳ-kheo. Ông tiến đến trước mặt Đại đức và cung kính vái chào. Đại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi xuống…
Kinh Bảy Loại Vợ
Kinh Bảy Loại Vợ
Ngày 18/10/2014 Lúc 23:51:25Tác giả: Thích Nhật Từ
Này Su-cha-ta, trong bảy loại người vợ mà Như Lai vừa nói, ba hạng đầu là loại vợ như sát nhân, như những người bất hảo, do đó con nên xa tránh. Những hạng vợ như vậy do sống không giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, sau khi qua đời phải…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929