>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thich Tâm Hạnh

Kinh Phật Tỳ Bà Thi
Kinh Phật Tỳ Bà Thi
Ngày 10/06/2014 Lúc 21:30:00Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bí-sô: Thời quá khứ có đại quốc vương tên Mãn-độ-ma. Vua có một Thái tử tên Tỳ-bà-thi. Sống lâu ngày trong thâm cung, Thái tử muốn đi dạo xem công viên, nên bảo Du-nga, người đánh xe:
Kinh Thất Phật
Kinh Thất Phật
Ngày 10/06/2014 Lúc 21:23:42Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, có chúng đại Bí-sô khi ôm bát ăn, đến đạo tràng Ca-lý-lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ: “Trong thời quá khứ có đức Phật nào xuất hiện? Giòng…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929