>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Tâm Trí

Nghi thức Cầu siêu
Nghi thức Cầu siêu
Ngày 27/02/2015 Lúc 22:04:12Tác giả: Thích Tâm Trí
Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn. Thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929