>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Tuệ Sỹ

Thiền Luận
Thiền Luận
Ngày 08/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki
Bát Quan Trai Giới
Bát Quan Trai Giới
Ngày 16/06/2014 Lúc 16:08:41Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người bịnh dùng như vậy, chỉ hơi khác nhau về cân lượng tùy theo thể trọng của mỗi người. Phật pháp…
Kinh Trung A Hàm
Kinh Trung A Hàm
Ngày 02/10/2014 Lúc 23:47:53Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp Hiền thánh , thẳng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém…
Kinh Trường A Hàm
Kinh Trường A Hàm
Ngày 04/06/2014 Lúc 10:26:31Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
1. Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 (Buddhayaśsa) tuyên đọc thuộc lòng (ám độc) bản Phạn, và Trúc Phật Niệm truyền dịch sang Hán văn.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929