>> Pháp Bảo

Tác Giả: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng việt dịch

Tứ Phần Luật
Tứ Phần Luật
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng - Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929