>> Pháp Bảo

Kinh La-Vân Nhẫn Nhục
Kinh La-Vân Nhẫn Nhục
Ngày 07/01/2019 Lúc 11:15:01Tác giả: Sưu Tầm
Nhẫn là ánh sáng hơn cả nhật, nguyệt. Sức mạnh của Long tượng có thể gọi là rất mạnh nhưng so với nhẫn thì vạn vạn lần chẳng bằng một. Nhẫn là của báu khiến cho trọn đời an vui.
Kinh A-Chi-La Ca-Diếp Tự Hóa Tác Khổ
Kinh A-Chi-La Ca-Diếp Tự Hóa Tác Khổ
Ngày 03/01/2019 Lúc 14:14:50Tác giả: Sưu Tầm
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá. Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất thực.
Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 30/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Ngày 03/09/2016 Lúc 10:54:23Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Trường Bộ Kinh
Trường Bộ Kinh
Ngày 15/05/2016 Lúc 09:59:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Ngày 13/05/2016 Lúc 14:29:42Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn.
Kinh Tăng Nhất A Hàm
Kinh Tăng Nhất A Hàm
Ngày 06/01/2016 Lúc 13:41:35Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh Di Giáo
Kinh Di Giáo
Ngày 31/12/2015 Lúc 10:40:29Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất,…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929