Tháng 06
24
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Kinh

Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi

Đăng ngày 24 - 06 - 2014 - Lúc 18 : 25 : 33 (GMT+7)
Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá cùng với đại chúng gồm sáu vạn hai ngàn vị, đều là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, tận trừ mọi sự ràng buộc, đều được tự tại.

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI
Hán dịch: Mất tên người dịch - Phụ vào dịch phẩm đời Tần
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Quý vị hoan hỷ click vào link bên dưới để xem nội dung các phẩm tiếp theo:

Quyển I

Phầm 1: Chuyển Pháp Luân

Phẩm 2: Nhập Đà La Ni Môn

Phẩm 3: Nhập Nhất Thiết Chủng Trí Hành Đà la Ni

Quyển II

 Phẩm 4: Khuyên Bố Thí

Phẩm 5: Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

Quyển III 

Phẩm 6: Vua Ly Tránh Được Thọ Ký

Phẩm 7 : Ba Vị Vương Tử Được Thọ Ký

Phẩm 8: Thọ Ký Cho Bốn Vị Vương Tử

Phẩm 9: Vị Vương Tử Thứ Tám Được Thọ Ký

Quyển IV

Phẩm 10: Mười Ngàn Người Được Thọ Ký

Phẩm 11: Vị Vương Tử Thứ Chín Được Thọ Ký

Phẩm 12: Các Vương Tử Được Thọ Ký

Phẩm 13: Tám Mươi Người Con Được Thọ ký

Phẩm 14; Ba Ưc Thiếu Đồng Tử Được Thọ Ký

Phẩm 15; Một Ngàn Đồng Tử Được Thọ Ký

Quyển v

Phẩm 16: Đại Sư Lập Nguyện

Phẩm 17: Lập Nguyện Xá Lợi Thân Biến

Phẩm 18: Tán Thán

Quyển VI

Phẩm 19: Cảm Ứng 

Phẩm 20: Đại Sư Được Thọ Ký

Phẩm 21: Đại Sư Lập Thệ

Quyển 7

Phẩm 22: Trang nghiêm

Phẩm 23: Bố Thí Mắt

Phẩm 24: Bố Thí Thân Mạng

Phẩm 25: Bố Thí Bảo Vật

Phẩm 26: Bố Thí Phương Thuốc

Phẩm 27: Hiện Thúc Tạng Bố Thí

Quyển VIII

Phẩm 28: Bồ Tát Vân Tập

Phẩm 29: Nhập Tam Muội Môn

Phẩm 30; Chúc Lụy

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
2 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929