Tháng 09
25
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Kinh

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Cỡ chữ:
Đăng ngày 25 - 09 - 2015 - Lúc 14 : 34 : 49 (GMT+7)
Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh, đức Văn Thù tán thán, hàng Nhị thừa sững sốt, không thế lấy trí suy nghĩ phân biệt biết nỗi, không thể dùng lời nói luận bàn đến được.

DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán 
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt
Từ Ân Thiền Đường Santa Ana, Hoa Kỳ Xuất Bản 1991

Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh, đức Văn Thù tán thán, hàng Nhị thừa sửng sốt, không thế lấy trí suy nghĩ phân biệt biết nỗi, không thể dùng lời nói luận bàn đến được.

Duy_Ma_Cat

Lời Dịch Giả
1. Phẩm Phật Quốc
2. Phẩm Phương Tiện
3. Phẩm Đệ Tử
4. Phẩm Bồ Tát
5. Phẩm Văn Thù Sư Lợi
6. Phẩm Bất Tư Nghị
7. Phẩm Quán Chúng Sanh
8. Phẩm Phật Đạo
9. Phẩm Vào Pháp Môn Không Hai
10. Phẩm Phật Hương Tích
11. Phẩm Hạnh Bồ Tát
12. Phẩm Thấy Phật A Súc
13. Phẩm Pháp Cúng Dường
14. Phẩm Chúc Lụy

Nguồn: www.thuvienhoasen.org

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
2 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929