Tháng 06
24
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Kinh

Kinh Viên Giác Viên Đốn Đại Thừa

Cỡ chữ:
Đăng ngày 24 - 06 - 2014 - Lúc 18 : 44 : 59 (GMT+7)
Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc đốn giáo Đại thừa, chỉ những người có đủ căn tánh Đại thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên Giác, thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội.

Lời Giới Thiệu

Kinh Viên-Giác là một bộ kinh thuộc Đại-thừa đốn-giáo, chỉ có những người có đủ căn-tánh Đại-thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên-Giác, thì mới lãnh-thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ-tát trong pháp-hội, phát đại bi tâm thỉnh Phật nói pháp phương-tiện và tiệm-thứ, hầu mong cho tất cả chúng-sanh đều có thể y theo kinh này mà tu-hành, tiến tới quả vị Phật.

Chúng tôi một nhóm tín đồ, nhờ phước duyên đời trước, nên nay mới được thường lui tới Phật-học-đường Nam-Việt, chùa Ấn-Quang Cholon và được nghe quý vị giảng-sư giảng dạy Phật-pháp trong sáu bảy năm nay. Đi dần từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, càng theo học chúng tôi càng thêm phấn khởi tinh thần vì sung sướng nhận thấy một chân trời đạo-lý rộng mở trước mắt. Nay đến kinh Viên-Giác, dưới sự giảng dạy rõ ràng và tận tâm của thượng-tọa Thích-Thiện-Hoa, giáo-sư Phật-học-đường Nam-Việt và là Ủy-viên Hoằng-pháp của Tổng-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, chúng tôi càng nhận chân được giáo-lý thâm-huyền của chư Phật và thêm say sưa trên bước đường tu học.

Để đáp lại trong muôn một công ơn Đức Bổn-sư Thích-Ca đã hiện thân thuyết-pháp trong 49 năm, chỉ về những phương-pháp ra khỏi sanh-tử luân-hồi, và để khỏi phụ công-phu giảng dạy của thượng-tọa Thích-Thiện-Hoa cùng quý vị giảng-sư trong Phật-học-đường Nam-Việt, chúng tôi vội vã tập trung các bài học về kinh Viên-Giác này, in thành bộ, hầu kính tặng quý Đạo-hữu xa gần, với lòng mong ước rằng từ nay sự nghiên cứu tu học của quý vị sẽ được dễ dàng và mỗi ngày tăng-tiến.

Thưa quý Đạo-hữu, Đức Phật có dạy: "Thân người khó được, Phật-pháp khó gặp". Chúng ta từ vô-thỉ đến nay, sống say chết ngủ trong trường giả danh huyễn mộng, luân-hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, chúng-sanh cũng vẫn lại hoàn chúng-sanh, thế chẳng là phụ cái Tâm thường còn không mất, cái Tánh Giác bình-đẳng chân-như "Viên-Giáo" của chúng ta lắm sao? Chúng ta nhờ thiện-nhơn đời trước nên mới được cái quả làm người đời nay, thì chúng ta quyết bồi-bổ cái nhân lành kia thêm phần mỹ-mãn, quyết đoạn-trừ các phiền-não, tự tin mình có tánh Viên-giác và sống theo tánh ấy, đặng bước một bước dài trên con đường giải-thoát.

Kinh Viên-Giác này là một ngọn đèn soi sáng hướng-dẫn chúng ta trên đường giải-thoát, cho nên chúng tôi thành-tâm và trân-trọng giới-thiệu cùng chư Đạo-hữu.

Cầu nguyện Tam-bảo gia-hộ cho những người đã đọc bộ kinh Viên-Giác này đều được nhập Viên-giác tánh.

Cholon, ngày 17 tháng 11 năm Mậu-Tuất (27-12-1958)

Phật-tử MINH-CHÁNH (Bác-sĩ Lê-Văn-Cầm)

 
LỜI CỦA DỊCH GIẢ   

Đã ngót gần năm năm trường, một buổi chiều chủ nhật, dưới mái chùa Ấn Quang, mỗi khi lên Giảng đường là tôi trông thấy có rất nhiều Phật tử, từng cặm cụi đeo đuổi lớp học Phật pháp của Phật học đường Nam Việt. Chủ nhật nào cũng thế, các Phật tử ấy, với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú, ngồi suốt gần ba tiếng đồng hồ, mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt.

Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm động vô cùng! Cảm động nhứt là trong những buổi giảng về kinh Đại thừa, triết lý khô khan, cao siêu khó hiểu, mà các Phật tử vẫn tỏ vẻ thích thú hân hoan, chăm chú nghe không xao lảng. Tôi quên mệt, lòng hân hoan vô hạn! Buổi giảng trở thành vô cùng hứng thú cho tôi.

Tôi thường mừng thầm: "Đời mạt pháp, mà vẫn có nhiều người rất hâm mộ học kinh điển Đại thừa như thế nầy, thì còn quí báu nào hơn!"

Sau khi nghe giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, các Phật tử lại yêu cầu giảng Kinh Viên Giác, tôi đã hoan hỉ nhận lời. Đời mạt pháp mà có nhiều người rất hâm mộ học đạo thì còn vui thú nào bằng!

Trước khi giảng Kinh Viên Giác, tôi có xem qua các bản dịch kinh nầy, thấy có nhiều đoạn tôi chưa thỏa mãn. E rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng, nên tôi cố gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh hội hơn. Sau những đoạn dịch, lại còn phú chú, tóm tắt lại các ý nghĩa, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chánh văn.

Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lập đi lập lại của văn Tàu, đơn giản hóa những đoạn văn phiền toái, tránh những danh từ mới lạ khó hiểu, nên tôi lược dịch và chọn dùng những danh từ phổ thông dễ hiểu. Mặc dù các danh từ ấy so với chính văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không xa ý chính là bao.

Hiểu thế nào, tôi dịch ra như thế ấy. Tôi vẫn biết rằng: "Thánh ý cao siêu, phàm tâm nan trắc", nhưng ngòi bút tôi không cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được.

Dịch kinh nầy tôi chỉ có một ước nguyện là:

May ra trúng với Thánh ý đôi phần, người học hiểu biết được phần nào, thì tôi nguyện đem công đức nầy hồi hướng cho bốn trọng ân và Pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo

Viết tại PHẬT-HỌC- ĐƯỜNG NAM-VIỆT
Mùa Thu năm Đinh-Dậu
(nhằm 12 tháng 10 năm 1957)
THÍCH-THIỆN-HOA


Quý vị hoan hỷ click vào link bên dưới để xem nội dung các phẩm sau :

Chương I: Bồ-Tát -Văn-Thù thưa hỏi

Chương II: Bồ - Tát - Phổ - Hiền thưa hỏi

Chương III: Bồ - Tát - Phổ - Nhãn thưa hỏi

Chương IV: Bồ - Tát - Kim - Cang - Tạng thưa hỏi

Chương V: Bồ - Tát - Di - Lặc thưa hỏi

Chương VI: Bồ - Tát - Thanh - Tịnh - Tuệ thưa hỏi

Chương VII: Bồ - Tát - Oai - Đức - Tự - Tại thưa hỏi

Chương VIII: Bồ - Tát - Biện - Âm thưa hỏi

Chương IX: Bồ - Tát - Tịnh - Chư - Nghiệp - Chướng thưa hỏi

Chương X: Bồ - Tát - Phổ - Giác thưa hỏi

Chương XI: Bồ - Tát - Viên - Giác thưa hỏi

Chương XII: Bồ - Tát - Hiền - Thiện - Thủ thưa hỏi

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
0 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929