>> Pháp Bảo

Lương Hoàng Sám
Lương Hoàng Sám
Ngày 17/09/2015 Lúc 17:00:00Tác giả: Thích Viên Giác
Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Bụt Nguyên Chất
Ngày 30/08/2015 Lúc 18:17:43Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập…
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Ngày 21/07/2015 Lúc 11:16:58Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".
Kinh Tạp A Hàm (trọn bộ 50 quyển)
Kinh Tạp A Hàm (trọn bộ 50 quyển)
Ngày 14/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Đức Thắng
Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Tổng số kinh theo sự biên tập của Đại sư Ấn Thuận, «Tạp A-hàm Hội Biên», có tất cả 13.412. Tổng số ghi theo «Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh»…
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Ngày 24/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT Thích Duy Lực
Kinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG…
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Ngày 13/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Kế đến, cư sĩ hãy quán niệm như sau về chuỗi thời gian: Quá khứ không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi quá khứ. Hiện tại không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi hiện tại. Tương lai không phải là tôi, tôi không bị giới…
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật
Ngày 12/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thiện Thông
Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả phàm Thánh, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công…
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Ngày 11/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 17 thuộc Kinh tập quyển thứ 14, từ trang 662 đến trang 699, tổng cộng 37 trang, thuộc kinh thứ tự số 765 do Ngài Huyền Trang dịch sang Hán văn đời nhà Đường.
Kinh Vô Ngã Tướng
Kinh Vô Ngã Tướng
Ngày 09/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Phạm Kim Khánh dịch
Mahasi Sayadaw(1904-1982), tu sĩ Phật giáo Miến Điện và là thiền sư nổi tiếng dạy Thiền Tuệ Quán (Vipassana, insight meditation) khắp Châu Á và Châu Âu. Phương pháp của ngài là buộc định vào cảm giác phồng xẹp của bụng theo hơi thở, cùng với…
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Ngày 09/03/2015 Lúc 00:12:09Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Lại nữa Văn Thù ! ta diệt độ rồi, tất cả người nữ, thân mang thai nghén, mà giết sanh mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ, nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi, đến khi sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929