>> Pháp Bảo

Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Chuyển Pháp Luân
Ngày 08/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Phạm Kim Khánh dịch
Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo Giải Thoát, đó là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo.
Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Già
Ngày 07/03/2015 Lúc 22:00:03Tác giả: HT Thích Duy Lực
Yếu chỉ của Kinh này là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ,…
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Ngày 06/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bụt nói: "Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn: đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm."
Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 05/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Khi nghe Đức Phật phân tích, khai thị về đức tin chân chánh, bất động, dân tộc Ka-la-ma vô cùng thán phục, cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện trở thành các Phật tử tại gia, tinh cần phụng sự Tam Bảo và vâng giữ năm nguyên tắc…
Kinh An Ban Thủ Ý
Kinh An Ban Thủ Ý
Ngày 04/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phương Pháp Theo Dõi Hơi Thở Để Giải Thoát Sinh Tử.
Kinh Vu Lan
Kinh Vu Lan
Ngày 10/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm - Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền - Lễ cứu tế chí thành sắp đặt - Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng - Ấy là báo đáp thù ân - Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư
Ngày 08/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
"Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Bảo Đàn
Ngày 07/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: HT Thích Duy Lực
Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Đốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Ngày 06/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: Thích Nhật Từ
Có một hôm, vua Di-lan-đà thăm viếng chùa San-khê-da, nơi Đại đức Na-tiên đương cư trú với tám chục Tỳ-kheo. Ông tiến đến trước mặt Đại đức và cung kính vái chào. Đại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi xuống…
Kinh Phân Biệt Bố Thí
Kinh Phân Biệt Bố Thí
Ngày 05/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: Thích Thiện Trì việt dịch
A-Nan, ông nên biết rằng: Bố thí cho người bịnh khổ đặng phước gấp đôi người thường. Bố thí cho người phá giới đặng phước gấp trăm lần. Bố thí cho người giữ giới đặng phước gấp ngàn lần. Bố thí cho người xa lìa sự nhiễm…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929