>> Pháp Bảo

Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni
Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni
Ngày 26/10/2014 Lúc 04:16:30Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bậc tôn đức sống an ổn, không ham muốn gì, không còn vướng bận vào bất cứ một cái gì trong trần thế, cũng không bị lay chuyển bởi những đối tượng của ký ức và tri giác. Bậc ấy tuy đang hành động và độ đời nhưng không bị kẹt…
Kinh Hang Động Ái Dục
Kinh Hang Động Ái Dục
Ngày 25/10/2014 Lúc 22:15:21Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phải sử dụng những giáo pháp của đạo giác ngộ để quán chiếu và vượt qua biển khổ. Vị mâu ni buông bỏ những lo toan, trau chuốt cho cái ngã và tu tập tinh chuyên để nhổ cho được mũi tên tham dục ra khỏi thân mình. Làm như thế vị ấy…
Kinh Buông Bỏ Sở Tri Và Ngôn Từ
Kinh Buông Bỏ Sở Tri Và Ngôn Từ
Ngày 25/10/2014 Lúc 03:30:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Mình còn mang theo tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác (về những sai lầm thiếu sót của họ). Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Khi gặp được một vị chân tu đích thực, thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm gì…
Kinh Từ Bi
Kinh Từ Bi
Ngày 24/10/2014 Lúc 22:15:23Tác giả: Thích Thiện Châu
Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi - Mà thánh hiền có thể chê bai - Đem an vui đến cho muôn loài - Cầu chúng sinh thảy đều an lạc.
Kinh Sự Thật Đích Thực
Kinh Sự Thật Đích Thực
Ngày 24/10/2014 Lúc 03:07:45Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Ta chỉ nên hành trì theo chánh niệm và trong khi hành trì phải hết sức thận trọng. Đừng cho rằng mình bằng người, hơn người hoặc thua người.
Kinh Bách Dụ
Kinh Bách Dụ
Ngày 23/10/2014 Lúc 23:09:10Tác giả: Thích Nữ Như Huyền
Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Ðức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng về một mục đích duy…
Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú
Ngày 22/10/2014 Lúc 22:15:00Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Ngày 22/10/2014 Lúc 05:27:23Tác giả: Thích Tuệ Thông việt dịch
Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra: thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
Ngày 21/10/2014 Lúc 22:30:15Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Phật lại dạy rằng: "Ví có Thiện nam hay là Tín nữ, thật là hiếu tử, trả nghĩa mẹ cha, in Kinh nầy ra, biếu cho người tụng, in được một quyển, được một công đức, in được mười quyển, được mười công đức, in được trăm quyển,…
Kinh Buông Bỏ Ân Ái
Kinh Buông Bỏ Ân Ái
Ngày 20/10/2014 Lúc 23:30:24Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Buồn giận nhau, yêu thương nhau, rồi ghen ghét nhau. Người ta không buông bỏ được cái vướng mắc vào tham ái. Bậc trí giả biết vậy cho nên buông bỏ ân ái. Lìa xa được sự sợ hãi và đạt tới cõi an lành.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929