>> Pháp Bảo

Phật Nói Kinh Bát Cát Tường Thần Chú
Phật Nói Kinh Bát Cát Tường Thần Chú
Ngày 10/09/2014 Lúc 05:00:42Tác giả: Huyền Thanh
Đức Phật này với quốc độ, thọ trì, phụng hành, phúng tụng, rộng vì người khác giải nói nghĩa ấy thời cuối cùng chẳng ngu si, Miệng nói ra lời nào thì không có sơ sót lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt không có chỗ thiếu giảm, vô ương…
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
Ngày 05/09/2014 Lúc 06:09:32Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Ca Lan Ðà tại kinh thành Vương Xá.
Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức
Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức
Ngày 05/09/2014 Lúc 05:23:07Tác giả: Thích Nguyên Chơn
Bản kinh Dược Sư lưu hành tại Việt Nam hiện nay gồm hai bản, một bản do hòa thượng Huyền Dung dịch và một bản do ngài Tuệ Nhuận dịch. Cả hai đều được dịch từ bản Hán của ngài Huyền Trang. Nói chung các bản Hán dịch kinh Dược Sư,…
Kinh A Nậu La Độ
Kinh A Nậu La Độ
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:51:10Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Ðại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly.
Kinh Người Bắt Rắn
Kinh Người Bắt Rắn
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:45:18Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn du hành ở Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Ðộc và rừng cây Kỳ Ðà.
Kinh Di Đà
Kinh Di Đà
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:39:44Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Xá Lợi Phất! Thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thượng và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này, đó là một việc…
Kinh Ðộ Người Hấp Hối
Kinh Ðộ Người Hấp Hối
Ngày 30/08/2014 Lúc 00:56:22Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nghe và thực tập với hai thầy xong, cư sĩ Cấp Cô Ðộc cảm thấy trong người nhẹ nhàng, thanh thoát; ông phát được tâm Vô Thượng. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan vừa từ giã ra về thì cư sĩ Cấp Cô Ðộc mạng chung và sanh lên cõi trời…
Kinh Phước Đức
Kinh Phước Đức
Ngày 29/08/2014 Lúc 06:56:33Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Ðộc, trong vườn Kỳ Ðà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả…
Kinh Ba Cửa Giải Thoát
Kinh Ba Cửa Giải Thoát
Ngày 29/08/2014 Lúc 05:14:14Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Tự tánh của Không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sanh, không có tướng diệt và vượt thoát mọi tri kiến. Tại sao thế?
Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế
Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế
Ngày 28/08/2014 Lúc 05:31:57Tác giả: HT.Thích Đổng Minh
Bồ tát Tử ma kim sắc nói: Niệm của mình coi như hư không. Vì sao vậy? Vì khắp cùng mọi nơi. Do lòng thương rộng lớn mà không chỗ nào là không che chở, tâm kia thường hiện lên vẻ mặt vui mừng mà lòng rạng rỡ. Các chốn dục lạc, tâm kia…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929