>> Pháp Bảo

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới
Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới
Ngày 28/08/2014 Lúc 05:08:31Tác giả: HT.Thích Minh Lễ
Trong chu vi một do tuần không có cây nào có thể tạm cao ngang hàng. Cây Bồ Ðề tỏa hương thơm cùng khắp, ánh sáng lấp lánh; ban đêm ở xa nhìn tưởng là đám cháy lớn. Phía dưới cây, những kỳ hoa dị thảo mọc chen chúc nhau cùng với nhiều…
Từ Bi Thủy Sám Pháp
Từ Bi Thủy Sám Pháp
Ngày 28/08/2014 Lúc 04:31:19Tác giả: Thích Huyền Dung
Thuở xưa, về triều Vua Đường Ý Tôn có một vị quốc sư hiệu là Ngộ Đạt, tên là Tri Huyền. Lúc chưa hiển đạt, Ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh sư trong một ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy mắc bệnh cùi (ca-ma-la) ai cũng gớm, chỉ…
Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp
Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp
Ngày 28/08/2014 Lúc 04:22:20Tác giả: Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch
Lại có bốn Thiên tử ở cõi Ðâu Suất, tên các vị ấy là : Phổ Khai Hoa Thiên Tử, Quang Minh Hoa Thiên Tử, Mạn Ðà La Hoa Thiên Tử, Tinh Tấn Pháp Hành Thiên Tử. Vì có lòng tin ưa pháp nên các Thiên tử này đưa các quyến thuộc đến chỗ Bồ…
Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên
Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:59:08Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức: một là có, hai là không. Ðó là do vướng mắc vào tri giác sai lầm của mình. Vì vướng vào tri giác sai lầm cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không. Tán Ðà Ca Chiên…
Kinh Soi Gương
Kinh Soi Gương
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:52:57Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ…
Kinh Người Biết Sống Một Mình
Kinh Người Biết Sống Một Mình
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:50:15Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Ðó, tôi đã chỉ cho quý thầy biết về đại cương và giải thích cho quý thầy nghe về thế nào là người biết sống một mình."
Kinh Bát Nhã Hành
Kinh Bát Nhã Hành
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:43:40Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nếu ai thường thọ trì Bát Nhã. Hành tung chẳng khác Bụt sở hành. Ðao kiếm, thuốc độc, lửa và nước. Cho đến loài ma không chạm được.
Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Ngày 26/08/2014 Lúc 04:33:34Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ, với đại chúng khất sĩ gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị.
Kinh Hiền Ngu
Kinh Hiền Ngu
Ngày 24/08/2014 Lúc 12:53:06Tác giả: HT.Thích Trung Quán
Kính lạy đức Thế tôn! Xin Ngài nhủ lòng thương đến con và tất cả chúng sinh trong cõi trời, cõi người, đương bị màn vô minh che tối, tìm ra không biết lối, ngày nay biển Pháp đã dấy, cơ Pháp đã dựng, thời đã tới, những chúng sinh có…
Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân
Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân
Ngày 23/08/2014 Lúc 00:25:52Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng, ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929