Tháng 10
02
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Câu Xá: Phần lưu thông

>> Đại Cương Luận Câu Xá
Cỡ chữ:
Đăng ngày 02 - 10 - 2096 - Lúc 14 : 06 : 40 (GMT+7)
Phần này trình bày bằng bốn bài tụng:

PHẦN LƯU THÔNG  

Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành 

Ngã đa y bỉ thích đối pháp, 

Thiểu hữu biếm lượng vi ngã thất, 

Phán pháp chánh lý tại Mâu-ni.

 

Ðại sư thế nhãn cửu dĩ bế, 

Kham vị chứng giả đa tán diệt. 

Bất kiến chơn lý vô chế nhơn, 

Do bỉ tầm tư loạn thánh giáo.

 

Tự giác dĩ quy thắng tịch tịnh, 

Trì bỉ giáo giả đa tùy diệt. 

Thế vô y hộ tán chúng đức, 

Vô câu chế hoặc tùy ý chuyển.

 

Ký tri Như Lai chánh pháp thọ, 

Tiệm thứ luân vong như chí hầu. 

Thị chư phiền não lực tăng thời, 

Ưng cầu giải thoát vật phóng dật. (XX)

- Hết -

Từ khóa: Luận
ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
0 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929