Tháng 09
26
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Về Con Đường Giải Thoát

Cỡ chữ:
Đăng ngày 26 - 09 - 2014 - Lúc 06 : 29 : 52 (GMT+7)
- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648. Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển.

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32  
thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648.
Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển.

Tác giả: - Ngài A La Hán Ưu Ba Đề Sa (Uptissa)
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La (Samghaphala) nước Phù Nam
dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt

MỤC LỤC

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

Quyển 4

Quyển 5

Quyển 6

Quyển 7

Quyển 8

Quyển 9

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
0 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929