>> Pháp Bảo

Luận về Tam Di Để Bộ
Luận về Tam Di Để Bộ
Ngày 26/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập bộ toàn. Từ trang 462 đến trang 473.
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Ngày 19/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Gốc vốn nhiều lời nói thành lập Bên trong tùy theo tự ý vui Vì vậy thành lập nói tên tông Chẳng kia sai đúng nơi ý nghĩa
Luận Duyên Sinh
Luận Duyên Sinh
Ngày 17/02/2015 Lúc 03:00:55Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Hán văn từ trang 482 đến trang 486 Thánh giả Uất Lăng Già (Ullanga) tạo.
Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận
Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận
Ngày 15/02/2015 Lúc 03:00:46Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 507 đến trang 508. Thánh Từ Thị Bồ Tát tạo ra luận nầy.
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Ngày 13/02/2015 Lúc 03:00:52Tác giả: Thích Như Điển
- Thứ tự Kinh Văn số 1669 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 668 đến trang 693. - Mã Minh Bồ Tát tạo.
Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Ngày 12/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trọn bộ 5 tập
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Ngày 11/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập thứ 5, gồm từ cuốn 81 đến cuốn 100 luận Đại Trí Độ. Trước sau trọn bộ luận Đại Trí Độ gồm 5 tập trong đó có 100 cuốn.
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Ngày 10/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ. Tập này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn này gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công…
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Ngày 09/02/2015 Lúc 00:09:27Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Ngày 08/02/2015 Lúc 03:13:13Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trong Tập II này gồm có nửa sau của phẩm Tựa đầu, từ chương 31 đến chương 46 (phẩm Tựa có 46 chương, 30 chương đầu đã in ở tập I – 1997).
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929