>> Pháp Bảo

Luận Đại Trí Độ - Tập I
Luận Đại Trí Độ - Tập I
Ngày 07/02/2015 Lúc 03:01:50Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Có hai thể luận là Tôn Luận và Thích Luận. Lấy một ý nào trong Kinh nêu làm tôn chỉ rồi diễn dịch, hệ thống thành luận gọi là Tôn Luận, như luận Thập Nhị Môn, Trung luận, Du Già Sư Địa luận v.v… Còn viết luận giải thích Kinh như…
Thiền Tông Khảo Luận
Thiền Tông Khảo Luận
Ngày 06/02/2015 Lúc 03:07:18Tác giả: Hư Thân Huỳnh Trung Chánh
Thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa là tư duy suy xét về một đối tượng tâm thức, như vậy thiền tức quán, và thiền quán là hai chữ đồng nghĩa được ghép chung.
Kim Cang Châm Luận
Kim Cang Châm Luận
Ngày 04/02/2015 Lúc 03:00:47Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 169 đến trang 171
Bửu Tạng Luận
Bửu Tạng Luận
Ngày 03/02/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Duy Lực
BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả…
Luận Phật Thừa Tông Yếu
Luận Phật Thừa Tông Yếu
Ngày 31/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Nhật Quang
Luận Phật Thừa Tông Yếu là tùy thuận theo thời cơ lược nói về tông bản và cương yếu của Phật pháp. Thế nên bộ luận này cũng có tên là Khái Luận Về Phật Pháp Hiện Đại.
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Ngày 29/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Quảng Độ việt dịch
Bác sĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản chuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được giới học giả Nhật coi như một triết gia Ấn. Ông rất giỏi Phạn Ngữ (Sanscrit) và tinh thông các kinh điển Vệ Đà (Rig-Vedas) và U-Ba-Ni-Sat…
Thành Duy Thức Luận
Thành Duy Thức Luận
Ngày 24/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ngài Long Thọ đứng trên chơn không vô tướng, Viên thành thật tánh mà phá Biển kế chấp. Ngài Thế Thân đứng trên Duy thức Y tha khởi để phá Biển kế chấp. Hai phương thuốc cùng chữa một bịnh, bịnh ảo tưởng về thật ngã, thật pháp.
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn
Ngày 22/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Phát bồ đề tâm văn là một bài văn rất ngắn, nhưng nội dung của bài văn này, bất cứ người học Phật nào cũng phải nằm lòng, không những vậy mà phải đời đời khắc cốt ghi tâm.
Chơn Tâm Trực Thuyết
Chơn Tâm Trực Thuyết
Ngày 20/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thiền Sư Phổ Chiếu - Thích Đắc Pháp dịch
Quyển CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT là một quyển Luận sắp vào chương trình học tại Tu Viện CHƠN KHÔNG. Quyển Luận này về hình lượng rất bé bỏng, nhưng về phẩm chất thật quí vô giá. Một hành giả nếu thâm đạt ý chí quyển Luận này là đã…
Triệu Luận
Triệu Luận
Ngày 15/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Tăng Triệu
“Triệu Luận” là một bộ luận Phật Giáo do Tăng Triệu, vị học giả Bát nhã học, bậc cao tăng nổi tiếng đời Hậu Taàn Trung Quốc, chủ yếu xiển thuật giáo nghĩa Bát nhã Phật Giáo. Thời gian khoảng giữa đời Lương và đời Trần (Nam…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929