>> Pháp Bảo

Nhiếp Luận Nhiếp Đại Thừa Luận
Nhiếp Luận Nhiếp Đại Thừa Luận
Ngày 13/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Luận Văn Tổng Quát Về Đại Thừa
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Ngày 10/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Duy Lực
Đại Thừa Tuyệt Đối luận này tác giả có ý muốn giúp ích người Tây Phương, trong đó luận về pháp biện chứng của triết học Tây Phương, cho thấy hầu hết đều lẩn quẩn trong phạm vi tương đối tức là nhất niệm vô minh, cũng có người…
Thiền Luận
Thiền Luận
Ngày 08/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki
Chứng Đạo Ca
Chứng Đạo Ca
Ngày 06/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Nguyên Thuận
Anh thấy chăng! Tuyệt học vô vi nhàn Đạo nhân Chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân Vô minh thật tánh tức Phật tánh Huyễn hóa không thân tức Pháp thân
Dị Bộ Tôn Luân Luận
Dị Bộ Tôn Luân Luận
Ngày 05/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Nguyên Tuấn dịch và chú thích
Sau khi đức Thế Tôn, Đã nhập Bát-niết-bàn, Thời gian đã trải qua, Được hơn một trăm năm. Bấy giờ trong Thánh giáo, Xuất hiện các bộ phái, Từ đó liền phát sanh, Các điều chẳng lợi ích.
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Ngày 04/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Quảng Độ việt dịch
Phật giáo được sáng lập trên cơ sự tự giác của đức Thích Ca, tuy có chỗ siêu việt các tư tưởng nhất ban, nhưng cũng có nhiều điểm thừa thụ nền tư tưởng cố hữu của Ấn Độ mà phát đạt: đó là một sự thực lịch sử mà, ngày…
Bảo Hành Vương Chánh Luận
Bảo Hành Vương Chánh Luận
Ngày 01/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Như Điển
BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH LUẬN (một quyển) Đại Chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Thứ tự kinh văn số 1656, từ trang 493 đến trang 505. Đời Trần Thiên Trúc Tam Tạng pháp sư Chơn Đế dịch từ chữ Phạn sang chữ…
Tịnh Độ Luận
Tịnh Độ Luận
Ngày 30/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Minh Đức - Thanh Lương
Minh Đức - Thanh Lương - ​Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
Ngày 29/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Như Điển
Luận này do Ngài Pháp Xứng Bồ Tát tạo. Ngài Pháp Xứng, tiếng Phạn là Santideva và tiếng Hoa dịch là Tịch Thiên. Còn tiêu đề Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận tiếng Phạn gọi là Siksasamuccaya. Có nơi dịch là “Giáo Tập Yếu”.
Luận Vô Tâm
Luận Vô Tâm
Ngày 25/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Bồ Đề Đạt Ma
Xét về lý thì không lời, cốt nhờ lời mà hiển bày lý. Đạo lớn thì không tướng, vì tiếp vật thô mà có hiện hình. Nay hãy tạm lập ra hai người để cùng bàn luận về vô tâm.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929