>> Pháp Bảo

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Ngày 20/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Tịnh Sĩ dịch
Xưa Ngài Vân Thê Châu Hoằng lúc còn tại thế rất hâm mộ Bửu Vương Luận của Phi Tích Thiền Sư và Niệm Phật Trực Chỉ của Diệu Hiệp Ðại Sư nên thường đi đó đây để tìm kiếm mà chưa gặp. Sau vào cuối niên hiệu Thần Miếu, ở Ðất…
Đại Thừa Khởi Tín Luận
Đại Thừa Khởi Tín Luận
Ngày 15/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Khởi tín cốt nói về Chân như. Nói thật khéo, không kinh sách nào bằng. Nhưng muốn hiểu Chân như thì trước hết hãy nói về Tâm.
Trung Luận
Trung Luận
Ngày 08/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trung Luận ((Madhyamaka Sastra) nói rõ là Trung Quán Luận. Trung quán đồng nghĩa với chính kiến trong tám chi chánh đạo.
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Ngày 01/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thanh tín nam Nguyên Thuận việt dịch
Như lời Phật dạy: "Tất cả pháp đều vô ngã." Tất cả pháp là những gì? Sao gọi là vô ngã?
Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Ngày 24/11/2014 Lúc 03:15:16Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề được đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn pháp được đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm sở), Rùpa…
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Ngày 17/11/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Trí Nghiêm việt dịch
Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần - Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn - Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận
Ngày 04/11/2014 Lúc 03:16:12Tác giả: Thích Tâm Châu dịch
Nghĩa của bồ-đề-tâm cũng như một đạo quân dũng kiện, cầm những đồ binh-khí tinh-nhuệ, quyết đem lại thắng lợi trong cuộc chiến. Chư Phật, Thế-Tôn cùng chư Đại-bồ-tát, đều do nhân-duyên phát tâm đại-bồ-đề mà thành đạo-quả.…
Luận Du Già Sư Địa
Luận Du Già Sư Địa
Ngày 31/10/2014 Lúc 22:10:20Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Luận Du Già Sư Địa (Phạn: Yogacàrabhùmi – sàtra), tác giả là Bồ tát Di Lặc (Maitreya) thuyết giảng, Đại sĩ Vô Trước (Asànga) ghi chép, Hán dịch là Pháp sư Huyền Tráng (602 -664), gồm 100 quyển (ĐTK/ĐCTT, Tập 30, N0 1579, trang 279 – 882A)
Luận Hồi Tránh
Luận Hồi Tránh
Ngày 02/10/2014 Lúc 23:11:08Tác giả: Thích Như Điển
Hồi Tránh Luận là do Ngài Long Thọ Bồ Tát tạo nên. Số Xá Lô Ca 32 chữ. Luận nầy bản chánh bằng chữ Phạn có 600 câu.
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Luận Về Con Đường Giải Thoát
Ngày 26/09/2014 Lúc 06:29:52Tác giả: Thích Như Điển
- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648. Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929