>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 38
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 38
Ngày 31/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ-kheo-ni đủ 12 mùa mưa nhưng chưa đủ 10 pháp mà nuôi đệ tử thì phạm tội Ba-dạ-đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 37
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 37
Ngày 30/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Nếu Tỉ-kheo-ni ấy được các Tỉ-kheo-ni khác khuyên can mà vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Sau ba lần khuyên can, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ rồi được khuyên can qua ba giai đoạn, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 36
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 36
Ngày 29/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ-kheo-ni lấy vật mà người ta không cho tại thôn xóm hay nơi hoang dã, rồi tùy theo vật đã lấy mà nhà vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc trục xuất, nói: "Ôi kẻ nữ nhân! Ngươi là quân trộm cướp, là kẻ ngu si", thì Tỉ-kheo-ni…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 35
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 35
Ngày 28/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật dạy: "Từ nay trở đi, khi ở trong phòng thiền muốn ho phải xử trí như sau: Khi muốn ho không được phóng túng ho lớn tiếng, mà phải che miệng lại ho từ từ. Nếu ho mạnh quá không thể kiềm chế được thì nên đi ra ngoài; (513c) khi ra…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 34
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 34
Ngày 27/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Nếu tại nơi chùa, tháp, thấy có tăm xỉa răng thì nên lượm vứt đi. Nếu cả hai người cùng thấy, thì người nhỏ nên lượm vứt. Nếu thấy Hạ tọa giữ giới lơ mơ thì tự mình nên lượm vứt đi. Phép dùng tăm xỉa răng phải như vậy. Nếu…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 33
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 33
Ngày 26/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Nếu ai nói: "Đức Thế Tôn không còn dâm, nộ, si mà dùng các thứ kỹ nhạc này cúng dường làm chi nữa", thì phạm tội Việt tì-ni, sẽ chuốc lấy quả báo nặng nề. Đó gọi là cách dùng kỹ nhạc để cúng dường
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 32
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 32
Ngày 25/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Từ nay về sau, Ta không cho phép thí chủ vì mình mà sát sinh. Vì mình mà sát sinh tức là vì Tỉ-kheo mà giết súc vật. Nếu thí chủ vì Tỉ-kheo mà giết súc vật thì tất cả Tỉ-kheo, Tỉ-kheo ni, Thức xoa ma ni, Sa di, Sa di ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 31
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 31
Ngày 25/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Này Tỉ-kheo! Tinh tấn thái quá thì tâm sinh căng thẳng, còn sống lè phè thì tâm sinh dã dượi, không gấp gáp, không lè phè, tâm chuyên chú một chỗ sẽ soi tỏ mọi thứ, như trong Kinh Tăng Nhất đã nói rõ.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 30
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 30
Ngày 24/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
8- Tỉ-kheo-ni an cư xong phải thọ Tự tứ trước hai bộ Tăng.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 29
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 29
Ngày 24/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật liền dạy: - (461b) Từ nay về sau, Ta không cho phép Sa di cầm vàng bạc và tiền.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929