>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 28
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 28
Ngày 23/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
15- Thưa thầy rồi mới đi: Khi muốn đi đâu phải thưa trước với Hòa Thượng, A xà lê không được để đến lúc đi rồi mới thưa, mà phải thưa trước chừng một tháng, nửa tháng rằng: - Đệ tử muốn đến quốc độ ở mỗi phương...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 27
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 27
Ngày 22/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật dạy: - Phá hoại sáu loại sau đây thì phạm tội Thâu-lan-giá, đó là: phá bát, phá y, phá tháp, phá phòng, phá Tăng, phá cương giới.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 26
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 26
Ngày 22/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Lại nữa, khi bản thân Tỉ-kheo thành tựu năm pháp thì được nêu tội người khác. Thế nào là năm pháp? Đó là: 1/ Sự việc có thật không hư dối; 2/ Nói đúng lúc, không phải không đúng lúc; 3/ Vì lợi ích, không phải không lợi ích; 4/ Nói…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 25
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 25
Ngày 21/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Tỉ-kheo thành tựu bốn pháp sau đây gọi là người giữ luật. Đó là: Biết có tội, biết không có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ. Đó gọi là bốn pháp.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 24
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 24
Ngày 21/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Từ nay về sau, những người mắc nợ không nên cho xuất gia. Nếu họ đến định xin xuất gia thì trước hết phải hỏi: "Ngươi có mắc nợ người ta không?". Nếu nói: "Có mắc nợ, nhưng nhà tôi có vợ con ruộng đất tài sản, tôi sẽ trả",…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 23
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 23
Ngày 20/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Trong vòng năm năm sau khi đức Thế Tôn thành đạo, các Tỉ-kheo Tăng đều thanh tịnh, nhưng từ đó trở về sau, dần dần trở nên phi pháp. Do đó, Thế Tôn tùy theo sự việc mà chế định giới bản gồm bốn loại cụ túc: 1/ Tự cụ túc; 2/ Thiện…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 22
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 22
Ngày 20/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Không được ngậm thức ăn mà nói: Nếu đang ăn mà bị Hòa Thượng, A-xà-lê, Tỉ-kheo trưởng lão gọi, mình nuốt chưa hết thức ăn mà tiếng nói không khác thường, thì được lên tiếng đáp. Nếu không thể được thì phải nuốt cho hết cơm…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 21
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 21
Ngày 19/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ-kheo vì giận dữ không vui mà vô cớ vu khống Tỉ-kheo khác phạm Tăng già bà thi sa, thì phạm tội Ba-dạ-đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 20
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 20
Ngày 19/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Năm thiên tội: 1/ Tội Ba la di; 2/ Tăng già bà thi sa; 3/ Ba dạ đề; 4/ Ba la đề đề xá ni; 5/ Việt tì ni.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 19
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 19
Ngày 18/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-"Từ nay về sau, người chưa đủ hai mươi tuổi thì không được cho thọ giới Cụ túc".
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929