>> Pháp Bảo

Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Ngày 30/10/2014 Lúc 22:30:26Tác giả: Sưu Tầm
Phạn bản (có pha trộn phương ngữ Ấn_Prākrit) quan trọng nhất và hoàn hảo nhất trong những bộ Luật của các trường phái khác là Mahāvastu.
Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi
Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi
Ngày 29/08/2014 Lúc 00:51:05Tác giả: Thích Nguyên Chơn
Đệ tử Phật có hai thành phần là tại gia và xuất gia. Tại gia thì đầu tiên thụ năm giới để làm nền tảng ngăn ba đường ác, cầu phước cõi trời và cõi người. Vì chưa thể vĩnh viễn xa lìa những duyên trần gia đình quyến thuộc, nên…
Đại Cương Về Luật Tu Sĩ
Đại Cương Về Luật Tu Sĩ
Ngày 04/07/2014 Lúc 16:49:39Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Vì sao gọi là Giới bổn? Đây là những giới bổn gốc, chính yếu của Luật tạng. Giới bổn của Tăng có 250, của Ni có 350 giới. Ngoài giới bổn chính còn có phần Kiền-độ dịch âm chữ Khandha, có nghĩa là nhóm, thiên, chương.
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni
Ngày 16/06/2014 Lúc 16:43:03Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Tinh tiến hành đạo, báo ơn mẹ cha. Áo cốt che thân, không cần hoa mĩ; ăn đủ để sống, không được đam mê. Hoa hương phấn sáp không cho dính mình, sắc đẹp tiếng tà toàn không nhìn nghe. Nói từ tốn, giữ nghiêm chính, đừng rao lỗi người;…
Bát Quan Trai Giới
Bát Quan Trai Giới
Ngày 16/06/2014 Lúc 16:28:22Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến…
Bát Quan Trai Giới
Bát Quan Trai Giới
Ngày 16/06/2014 Lúc 16:08:41Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người bịnh dùng như vậy, chỉ hơi khác nhau về cân lượng tùy theo thể trọng của mỗi người. Phật pháp…
Các Cấp Độ Của Giới Pháp
Các Cấp Độ Của Giới Pháp
Ngày 06/06/2014 Lúc 14:33:18Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Đức Đạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng,…
Giới Bản Năm Giới Tân Tu
Giới Bản Năm Giới Tân Tu
Ngày 03/06/2014 Lúc 11:16:01Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929