>> Pháp Bảo

Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối
Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối
Ngày 18/02/2015 Lúc 00:11:52Tác giả: Tỳ Kheo Thích Phước Đại biên soạn
Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.
Nghi Thức Công Phu Khuya
Nghi Thức Công Phu Khuya
Ngày 16/02/2015 Lúc 00:12:06Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân
Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp
Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp
Ngày 11/02/2015 Lúc 05:00:20Tác giả: Thích Huyền Dung
“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt - Tội diệt tâm không cả hai đều hết”
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929