>> Pháp Bảo

Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Ngày 06/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Bụt nói: "Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn: đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm."
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 04
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 04
Ngày 05/03/2015 Lúc 23:54:41Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật khiển trách: "Này kẻ ngu si! Ông không từng nghe ta dùng nhiều phương tiện ca ngợi những người sống phạm hạnh có thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái, cúng dường cung cấp những thứ cần thiết cho họ là gì? Nay vì sao ông tự tay sát…
Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 05/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Khi nghe Đức Phật phân tích, khai thị về đức tin chân chánh, bất động, dân tộc Ka-la-ma vô cùng thán phục, cung kính đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện trở thành các Phật tử tại gia, tinh cần phụng sự Tam Bảo và vâng giữ năm nguyên tắc…
Kinh An Ban Thủ Ý
Kinh An Ban Thủ Ý
Ngày 04/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phương Pháp Theo Dõi Hơi Thở Để Giải Thoát Sinh Tử.
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Ngày 04/03/2015 Lúc 03:30:57Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32, phần luận tập bộ toàn. Từ trang 508 đến trang 517. Thứ tự kinh văn số 1.659. Do Ngài Thiên (Thế) Thân Bồ Tát tạo. Đời Hậu Tần, nước Quy Tư, Ngài Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn sang…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 03
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 03
Ngày 04/03/2015 Lúc 00:11:21Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
"Nếu Tỉ-kheo ở trong xóm làng hoặc nơi vắng vẻ mà lấy vật người ta không cho, bị vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc tẫn xuất, nói: "Ôi nam tử! Ngươi là kẻ trộm chăng? là kẻ ngu si chăng?" Tỉ-kheo ăn trộm như vậy thì phạm tội Ba la…
Thủ Triệu Luận
Thủ Triệu Luận
Ngày 03/03/2015 Lúc 03:30:17Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 505 đến trang 507. Thứ tự Kinh Văn số 1657. Tôn Giả Thích Ca Xứng tạo ra luận nầy. Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường, chế tác dịch thuật.
Nghi Thức An Vị Phật
Nghi Thức An Vị Phật
Ngày 02/03/2015 Lúc 03:02:07Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Nghi Thức An Vị Phật
Nghi Thức Cúng Quá Đường
Nghi Thức Cúng Quá Đường
Ngày 28/02/2015 Lúc 23:19:28Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái bắt ấn Tâm sơn, tay mặt kiết ấn Tam Muội để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi dâng lên ngang…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 02
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 02
Ngày 28/02/2015 Lúc 22:00:03Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Bấy giờ có thầy Tỳ kheo đi qua nghĩa địa, thấy người phụ nữ ấy đang nằm lõa thể trên đất, vì thầy tư duy không chân chánh, nên phát sanh dục tưởng, bèn bảo người phụ nữ kia, cùng làm việc ấy (hành lạc). Cô ta liền đáp: "Thân hình…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929