>> Pháp Bảo

Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)
Ngày 12/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trọn bộ 5 tập
Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp
Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp
Ngày 11/02/2015 Lúc 05:00:20Tác giả: Thích Huyền Dung
“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt - Tội diệt tâm không cả hai đều hết”
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Luận Đại Trí Độ - Tập V
Ngày 11/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập thứ 5, gồm từ cuốn 81 đến cuốn 100 luận Đại Trí Độ. Trước sau trọn bộ luận Đại Trí Độ gồm 5 tập trong đó có 100 cuốn.
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Ngày 10/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ. Tập này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn này gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công…
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Luận Đại Trí Độ - Tập III
Ngày 09/02/2015 Lúc 00:09:27Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Luận Đại Trí Độ - Tập II
Ngày 08/02/2015 Lúc 03:13:13Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trong Tập II này gồm có nửa sau của phẩm Tựa đầu, từ chương 31 đến chương 46 (phẩm Tựa có 46 chương, 30 chương đầu đã in ở tập I – 1997).
Luận Đại Trí Độ - Tập I
Luận Đại Trí Độ - Tập I
Ngày 07/02/2015 Lúc 03:01:50Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Có hai thể luận là Tôn Luận và Thích Luận. Lấy một ý nào trong Kinh nêu làm tôn chỉ rồi diễn dịch, hệ thống thành luận gọi là Tôn Luận, như luận Thập Nhị Môn, Trung luận, Du Già Sư Địa luận v.v… Còn viết luận giải thích Kinh như…
Thiền Tông Khảo Luận
Thiền Tông Khảo Luận
Ngày 06/02/2015 Lúc 03:07:18Tác giả: Hư Thân Huỳnh Trung Chánh
Thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa là tư duy suy xét về một đối tượng tâm thức, như vậy thiền tức quán, và thiền quán là hai chữ đồng nghĩa được ghép chung.
Kim Cang Châm Luận
Kim Cang Châm Luận
Ngày 04/02/2015 Lúc 03:00:47Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 169 đến trang 171
Bửu Tạng Luận
Bửu Tạng Luận
Ngày 03/02/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Duy Lực
BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929