>> Pháp Bảo

Dị Bộ Tôn Luân Luận
Dị Bộ Tôn Luân Luận
Ngày 05/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Nguyên Tuấn dịch và chú thích
Sau khi đức Thế Tôn, Đã nhập Bát-niết-bàn, Thời gian đã trải qua, Được hơn một trăm năm. Bấy giờ trong Thánh giáo, Xuất hiện các bộ phái, Từ đó liền phát sanh, Các điều chẳng lợi ích.
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận
Ngày 04/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Quảng Độ việt dịch
Phật giáo được sáng lập trên cơ sự tự giác của đức Thích Ca, tuy có chỗ siêu việt các tư tưởng nhất ban, nhưng cũng có nhiều điểm thừa thụ nền tư tưởng cố hữu của Ấn Độ mà phát đạt: đó là một sự thực lịch sử mà, ngày…
Bảo Hành Vương Chánh Luận
Bảo Hành Vương Chánh Luận
Ngày 01/01/2015 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Như Điển
BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH LUẬN (một quyển) Đại Chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Thứ tự kinh văn số 1656, từ trang 493 đến trang 505. Đời Trần Thiên Trúc Tam Tạng pháp sư Chơn Đế dịch từ chữ Phạn sang chữ…
Tịnh Độ Luận
Tịnh Độ Luận
Ngày 30/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Minh Đức - Thanh Lương
Minh Đức - Thanh Lương - ​Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
Ngày 29/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Như Điển
Luận này do Ngài Pháp Xứng Bồ Tát tạo. Ngài Pháp Xứng, tiếng Phạn là Santideva và tiếng Hoa dịch là Tịch Thiên. Còn tiêu đề Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận tiếng Phạn gọi là Siksasamuccaya. Có nơi dịch là “Giáo Tập Yếu”.
Luận Vô Tâm
Luận Vô Tâm
Ngày 25/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Bồ Đề Đạt Ma
Xét về lý thì không lời, cốt nhờ lời mà hiển bày lý. Đạo lớn thì không tướng, vì tiếp vật thô mà có hiện hình. Nay hãy tạm lập ra hai người để cùng bàn luận về vô tâm.
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Ngày 20/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Tịnh Sĩ dịch
Xưa Ngài Vân Thê Châu Hoằng lúc còn tại thế rất hâm mộ Bửu Vương Luận của Phi Tích Thiền Sư và Niệm Phật Trực Chỉ của Diệu Hiệp Ðại Sư nên thường đi đó đây để tìm kiếm mà chưa gặp. Sau vào cuối niên hiệu Thần Miếu, ở Ðất…
Đại Thừa Khởi Tín Luận
Đại Thừa Khởi Tín Luận
Ngày 15/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Khởi tín cốt nói về Chân như. Nói thật khéo, không kinh sách nào bằng. Nhưng muốn hiểu Chân như thì trước hết hãy nói về Tâm.
Trung Luận
Trung Luận
Ngày 08/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Trung Luận ((Madhyamaka Sastra) nói rõ là Trung Quán Luận. Trung quán đồng nghĩa với chính kiến trong tám chi chánh đạo.
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Ngày 01/12/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thanh tín nam Nguyên Thuận việt dịch
Như lời Phật dạy: "Tất cả pháp đều vô ngã." Tất cả pháp là những gì? Sao gọi là vô ngã?
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929