>> Pháp Bảo

Quy Sơn Cảnh Sách
Quy Sơn Cảnh Sách
Ngày 02/11/2014 Lúc 03:15:46Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy? Tập hợp do di thể của cha mẹ, nương vào các điều kiện khác mà hình thành, thân thể này tuy được bốn yếu tố là đất, nước, không khí…
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt
Ngày 01/11/2014 Lúc 22:15:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Vị mâu ni là người đã buông bỏ được mọi gánh nặng, nhất là gánh nặng trông cầu.
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi
Ngày 01/11/2014 Lúc 03:17:19Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Những gì thuộc về quá khứ, đừng nghĩ tới chúng nữa. Những gì thuộc về tương lai, đừng vọng tưởng đến chúng. Những gì đang xảy ra trong hiện tại phải được nhận diện để đừng bị vương vấn vào. Cứ như thế thênh thang bước…
Luận Du Già Sư Địa
Luận Du Già Sư Địa
Ngày 31/10/2014 Lúc 22:10:20Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Luận Du Già Sư Địa (Phạn: Yogacàrabhùmi – sàtra), tác giả là Bồ tát Di Lặc (Maitreya) thuyết giảng, Đại sĩ Vô Trước (Asànga) ghi chép, Hán dịch là Pháp sư Huyền Tráng (602 -664), gồm 100 quyển (ĐTK/ĐCTT, Tập 30, N0 1579, trang 279 – 882A)
Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Ngày 31/10/2014 Lúc 03:16:12Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều, người ấy buông bỏ mọi hý luận và nghi ngờ.
Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo
Ngày 30/10/2014 Lúc 22:30:26Tác giả: Sưu Tầm
Phạn bản (có pha trộn phương ngữ Ấn_Prākrit) quan trọng nhất và hoàn hảo nhất trong những bộ Luật của các trường phái khác là Mahāvastu.
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
Ngày 30/10/2014 Lúc 03:15:38Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc.
Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản
Ngày 29/10/2014 Lúc 22:16:14Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Phải làm chủ được mình, phải thực hiện cho được sự bình an nội tâm. Cái bình an ấy không thể tiếp nhận được từ kẻ khác. Do sự thực tập quán chiếu bên trong mà tâm ý yên tĩnh lại được. Cái yên tĩnh ấy không tới từ bên ngoài.
Kinh Xa Lìa Ái Dục
Kinh Xa Lìa Ái Dục
Ngày 29/10/2014 Lúc 03:18:19Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ. Và chúng con…
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh
Ngày 28/10/2014 Lúc 22:20:16Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ đến cái sắp tới. Bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lụt: dục hải, hữu hải, kiến hải và vô minh hải. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới, không bị kẹt vào ý niệm khổ. Bởi…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929