>> Pháp Bảo

Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Ngày 24/11/2014 Lúc 03:15:16Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề được đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn pháp được đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm sở), Rùpa…
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Ngày 17/11/2014 Lúc 03:15:15Tác giả: Thích Trí Nghiêm việt dịch
Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần - Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn - Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM
Du Già Bồ Tát Giới Bổn
Du Già Bồ Tát Giới Bổn
Ngày 12/11/2014 Lúc 03:15:16Tác giả: Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch
Các vị Bồ tát! sau khi đã thọ lãnh giới pháp thanh tịnh của Bồ tát, phải nên tự mình thường thường chuyên tâm cẩn thận suy ngẫm: "Đây là chỗ Bồ tát nên làm, đây là chỗ Bồ tát không nên làm". Suy ngẫm như vậy rồi, vì muốn thành…
Kinh Vu Lan
Kinh Vu Lan
Ngày 10/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm - Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền - Lễ cứu tế chí thành sắp đặt - Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng - Ấy là báo đáp thù ân - Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư
Ngày 08/11/2014 Lúc 22:16:25Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
"Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Bảo Đàn
Ngày 07/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: HT Thích Duy Lực
Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Đốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Kinh Na-Tiên Đàm Đạo
Ngày 06/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: Thích Nhật Từ
Có một hôm, vua Di-lan-đà thăm viếng chùa San-khê-da, nơi Đại đức Na-tiên đương cư trú với tám chục Tỳ-kheo. Ông tiến đến trước mặt Đại đức và cung kính vái chào. Đại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi xuống…
Kinh Phân Biệt Bố Thí
Kinh Phân Biệt Bố Thí
Ngày 05/11/2014 Lúc 22:15:16Tác giả: Thích Thiện Trì việt dịch
A-Nan, ông nên biết rằng: Bố thí cho người bịnh khổ đặng phước gấp đôi người thường. Bố thí cho người phá giới đặng phước gấp trăm lần. Bố thí cho người giữ giới đặng phước gấp ngàn lần. Bố thí cho người xa lìa sự nhiễm…
Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh
Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh
Ngày 04/11/2014 Lúc 22:16:14Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Nam mô Ta bà giáo chủ ngã Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận
Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận
Ngày 04/11/2014 Lúc 03:16:12Tác giả: Thích Tâm Châu dịch
Nghĩa của bồ-đề-tâm cũng như một đạo quân dũng kiện, cầm những đồ binh-khí tinh-nhuệ, quyết đem lại thắng lợi trong cuộc chiến. Chư Phật, Thế-Tôn cùng chư Đại-bồ-tát, đều do nhân-duyên phát tâm đại-bồ-đề mà thành đạo-quả.…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929