>> Pháp Bảo

Kinh Tăng Nhất A Hàm
Kinh Tăng Nhất A Hàm
Ngày 06/01/2016 Lúc 13:41:35Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh Di Giáo
Kinh Di Giáo
Ngày 31/12/2015 Lúc 10:40:29Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất,…
Thiền Lâm Bảo Huấn
Thiền Lâm Bảo Huấn
Ngày 03/12/2015 Lúc 08:45:03Tác giả: HT. Thích Thanh Kiểm
Giáo pháp của Phật Đà được ghi chép trong Tam tạng là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Ta thường gọi là Tam tạng Thánh giáo. Giáo điển của Phật giáo ngoài ba phần nói trên, còn có một phần được ghi chép những lời nói và việc làm…
Tương Ưng Bộ Kinh
Tương Ưng Bộ Kinh
Ngày 05/10/2015 Lúc 09:32:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp…
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Ngày 25/09/2015 Lúc 14:34:49Tác giả: HT Thích Duy Lực
Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh,…
Lương Hoàng Sám
Lương Hoàng Sám
Ngày 17/09/2015 Lúc 17:00:00Tác giả: Thích Viên Giác
Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Bụt Nguyên Chất
Ngày 30/08/2015 Lúc 18:17:43Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập…
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Ngày 10/08/2015 Lúc 10:23:02Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Những mẫu chuyện trong Bộ Luật này dạy cho chúng ta thấy được hành động và đời sống dù tốt hay xấu của từng vị Thầy trong các câu chuyện đều có quan hệ duyên khởi từ hiện tại dến quá khứ và tương lai giữa bản thân vị ấy với…
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập)
Ngày 21/07/2015 Lúc 11:16:58Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".
Kinh Tạp A Hàm (trọn bộ 50 quyển)
Kinh Tạp A Hàm (trọn bộ 50 quyển)
Ngày 14/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Đức Thắng
Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Tổng số kinh theo sự biên tập của Đại sư Ấn Thuận, «Tạp A-hàm Hội Biên», có tất cả 13.412. Tổng số ghi theo «Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh»…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929