>> Pháp Bảo

Nghi Thức Tắm Phật
Nghi Thức Tắm Phật
Ngày 27/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Sưu Tầm
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Ngày 25/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới bản tân tu này cần được học hỏi và thực tập song song với giới bản cổ truyền. Điều này được ghi nhận nơi giới thứ một trăm mười của các giới Phát lộ (Ba-dật-đề): "Vị nữ khất sĩ nào sau một năm thọ giới lớn mà chưa…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Ngày 23/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát.
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu An
Ngày 22/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Sưu Tầm
Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được Nay con thấy nghe được thọ trì Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.
Kim Cương Bát Nhã Luận
Kim Cương Bát Nhã Luận
Ngày 21/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Nguyên Huệ Việt dịch
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
Ngày 20/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Thích Huyền Tôn
Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung. Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.
Tứ Phần Luật
Tứ Phần Luật
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng - Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng
Bước Tới Thảnh Thơi
Bước Tới Thảnh Thơi
Ngày 08/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Ngày 05/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Thực tập luật nghi hằng ngày (cho người mới tu)
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Ngày 04/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929