>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 31
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 31
Ngày 25/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Này Tỉ-kheo! Tinh tấn thái quá thì tâm sinh căng thẳng, còn sống lè phè thì tâm sinh dã dượi, không gấp gáp, không lè phè, tâm chuyên chú một chỗ sẽ soi tỏ mọi thứ, như trong Kinh Tăng Nhất đã nói rõ.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trọn bộ 10 quyển)
Ngày 24/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: HT Thích Duy Lực
Kinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 30
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 30
Ngày 24/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
8- Tỉ-kheo-ni an cư xong phải thọ Tự tứ trước hai bộ Tăng.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 29
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 29
Ngày 24/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật liền dạy: - (461b) Từ nay về sau, Ta không cho phép Sa di cầm vàng bạc và tiền.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 28
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 28
Ngày 23/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
15- Thưa thầy rồi mới đi: Khi muốn đi đâu phải thưa trước với Hòa Thượng, A xà lê không được để đến lúc đi rồi mới thưa, mà phải thưa trước chừng một tháng, nửa tháng rằng: - Đệ tử muốn đến quốc độ ở mỗi phương...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 27
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 27
Ngày 22/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật dạy: - Phá hoại sáu loại sau đây thì phạm tội Thâu-lan-giá, đó là: phá bát, phá y, phá tháp, phá phòng, phá Tăng, phá cương giới.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 26
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 26
Ngày 22/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Lại nữa, khi bản thân Tỉ-kheo thành tựu năm pháp thì được nêu tội người khác. Thế nào là năm pháp? Đó là: 1/ Sự việc có thật không hư dối; 2/ Nói đúng lúc, không phải không đúng lúc; 3/ Vì lợi ích, không phải không lợi ích; 4/ Nói…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 25
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 25
Ngày 21/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Tỉ-kheo thành tựu bốn pháp sau đây gọi là người giữ luật. Đó là: Biết có tội, biết không có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ. Đó gọi là bốn pháp.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 24
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 24
Ngày 21/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Từ nay về sau, những người mắc nợ không nên cho xuất gia. Nếu họ đến định xin xuất gia thì trước hết phải hỏi: "Ngươi có mắc nợ người ta không?". Nếu nói: "Có mắc nợ, nhưng nhà tôi có vợ con ruộng đất tài sản, tôi sẽ trả",…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 23
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 23
Ngày 20/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Trong vòng năm năm sau khi đức Thế Tôn thành đạo, các Tỉ-kheo Tăng đều thanh tịnh, nhưng từ đó trở về sau, dần dần trở nên phi pháp. Do đó, Thế Tôn tùy theo sự việc mà chế định giới bản gồm bốn loại cụ túc: 1/ Tự cụ túc; 2/ Thiện…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929