>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 22
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 22
Ngày 20/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Không được ngậm thức ăn mà nói: Nếu đang ăn mà bị Hòa Thượng, A-xà-lê, Tỉ-kheo trưởng lão gọi, mình nuốt chưa hết thức ăn mà tiếng nói không khác thường, thì được lên tiếng đáp. Nếu không thể được thì phải nuốt cho hết cơm…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 21
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 21
Ngày 19/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ-kheo vì giận dữ không vui mà vô cớ vu khống Tỉ-kheo khác phạm Tăng già bà thi sa, thì phạm tội Ba-dạ-đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 20
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 20
Ngày 19/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Năm thiên tội: 1/ Tội Ba la di; 2/ Tăng già bà thi sa; 3/ Ba dạ đề; 4/ Ba la đề đề xá ni; 5/ Việt tì ni.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 19
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 19
Ngày 18/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-"Từ nay về sau, người chưa đủ hai mươi tuổi thì không được cho thọ giới Cụ túc".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 18
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 18
Ngày 18/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ kheo dùng chưởng đao đe dọa Tỉ kheo khác thì phạm Ba dạ đề.
Tùy Tướng Luận
Tùy Tướng Luận
Ngày 17/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Thứ tự Kinh văn số 1641. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 158 đến 169.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 17
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 17
Ngày 17/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ kheo ăn phi thời, phạm Ba dạ đề. Nếu Tỉ kheo để quá giờ ăn mới ăn, phạm Ba dạ đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 16
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 16
Ngày 16/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỷ kheo lấy vật người ta không cho bỏ vào miệng, trừ nước và tăm xỉa răng, thì phạm Ba dạ đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 15
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 15
Ngày 16/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỷ kheo đem nước có trùng tưới lên cỏ lên bùn hoặc sai người khác tưới, thì phạm Ba dạ đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 14
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 14
Ngày 15/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỷ Kheo biết Tỷ Kheo khác phạm thô tội mà đem nói với người chưa thọ giới cụ túc - trừ Tăng yết ma cho phép - thì phạm Ba dạ đề".
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929