>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 07
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 07
Ngày 11/03/2015 Lúc 22:32:51Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Tăng hòa hợp: Không biệt chúng. Các Tỉ-kheo tuy có tranh cãi, nhưng vẫn nói chuyện với nhau, lại cùng ở trong một ranh giới, trong một chúng, một trú xứ, cùng Bố tát, tự tứ, đó gọi là Tăng hòa hợp.
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Ngày 11/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 17 thuộc Kinh tập quyển thứ 14, từ trang 662 đến trang 699, tổng cộng 37 trang, thuộc kinh thứ tự số 765 do Ngài Huyền Trang dịch sang Hán văn đời nhà Đường.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 06
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 06
Ngày 11/03/2015 Lúc 05:45:23Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Nếu việc ấy không có căn cứ mà chỉ vì sân hận nên nói như thế, thì phạm tội Tăng già bà thi sa.
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Ngày 10/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Từ một sanh ra ba nghĩa là vô tri, vô tri này gọi là vô minh. Nơi khổ tập diệt đạo chẳng rõ biết vậy, tên là vô tri.
Kinh Vô Ngã Tướng
Kinh Vô Ngã Tướng
Ngày 09/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Phạm Kim Khánh dịch
Mahasi Sayadaw(1904-1982), tu sĩ Phật giáo Miến Điện và là thiền sư nổi tiếng dạy Thiền Tuệ Quán (Vipassana, insight meditation) khắp Châu Á và Châu Âu. Phương pháp của ngài là buộc định vào cảm giác phồng xẹp của bụng theo hơi thở, cùng với…
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Ngày 09/03/2015 Lúc 00:12:09Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Lại nữa Văn Thù ! ta diệt độ rồi, tất cả người nữ, thân mang thai nghén, mà giết sanh mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ, nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi, đến khi sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất…
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Chuyển Pháp Luân
Ngày 08/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Phạm Kim Khánh dịch
Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo Giải Thoát, đó là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 05
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 05
Ngày 08/03/2015 Lúc 04:29:04Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Đức Thế Tôn vì năm việc lợi ích, nên cứ năm hôm đi tuần tra tăng phòng một lần.
Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Già
Ngày 07/03/2015 Lúc 22:00:03Tác giả: HT Thích Duy Lực
Yếu chỉ của Kinh này là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ,…
Nghi thức gia trì nước tịnh
Nghi thức gia trì nước tịnh
Ngày 07/03/2015 Lúc 04:04:13Tác giả: Sưu Tầm
Nghi thức này được sử dụng trong các dịp xuống tóc, thiết lập bàn thờ, đàn tràng, cúng nhà mới, cúng đất đai, khai trương cửa hàng, văn phòng, v.v...
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929