Tháng 10
02
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Thiền Luận - Quyển Thượng

Cỡ chữ:
Đăng ngày 02 - 10 - 2096 - Lúc 14 : 06 : 40 (GMT+7)
Quyển Thượng

THIỀN LUẬN

Quyển Thượng

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki
Dịch giả: Trúc Thiên

---o0o---

MỤC LỤC

01. Luận một
THIỀN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH

(Tổng Luận)

02. Luận hai
THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA.

1. Sinh lực và tinh thần Phật Giáo
2. Vài vấn đề huyết mạch của Phật Giáo
3. Thiền và Ngộ
4. Giác Ngộ và Tự Do
5. Thiền và Dhyana
6. Thiền và Kinh Lăng Già
7. Giáo lý Giác Ngộ trong pháp môn Thiền Trung Hoa

03. Luận ba
GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH

1. Bổn chất của tri giác Bồ Đề
2. Bổn chất của Vô Minh
3. Ý chí trong công tác thẩm định lại giá trị sống
4. Cái như tưởng và cái như thực
5. Dhyana và chiếc bè Pháp
6. Trở về nhà cũ
7. Ý chí và thực chất Niết Bàn

04. Luận bốn
LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG

I. - Trước Bồ Đề Đạt Ma
II. - Sơ Tổ Đạt Ma
III. - Nhị Tổ Huệ Khả

- Tam tổ Tăng Xán
- Tứ tổ Đạo Tín
- Ngũ tổ Hoằng Nhẫn
- Linh tinh

IV.- Lục tổ Huệ Năng

- Nam đốn Bắc tiệm
- Thiền Huệ Năng
- Sau Huệ Năng

05. Luận năm
NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT HIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN

I. Không ngộ chẳng phải Thiền
II. Thấy tánh và ngồi thiền
III. Vấn đáp
IV. Cơ duyên và đốn ngộ
V. Đốn ngộ và đột biến
VI. Kệ ngộ giải
VII. Tâm cơ chuyển hóa
VIII. Đại nghi và bùng nổ
IX. Tổng kết

06. Luận sáu
THIỀN PHÁP THỰC TẬP

I. Tổng quan
II. Nói nghịch
III. Nói vượt qua
IV. Nói chối bỏ
V. Nói quyết
VI. Nói nhại
VII.

1. hét
2. im lặng
3. hồi lâu
4. hỏi ngược lại
5. lý luận vòng tròn

VIII. Phép chỉ thẳng
IX. Linh Tinh

07. Luận bảy
THIỀN ĐƯỜNG VÀ THANH QUI

I. Cần lao và tinh thần Bách Trượng
II. Thanh đạm và thanh bần
III. Trai đường
IV. Chấp tác và tu tập
V. Khiêm hạ
VI. Tuần nhiếp tâm
VII. Tham thiền
VIII. Nuôi lớn thánh thai
IX. Mật hạnh
X. Ý thức về Thượng Đế
XI. Vô chấp
XII. Ngôn ngữ Thiền
XIII. Những bài nói Pháp

08. Luận tám
MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Tranh Đại Thừa
Tranh Thiền Tông

09. PHỤ TRƯƠNG HÁN TỰ

Viên Ngộ bình Thiền
Tăng Xán Tín Tâm Minh
Huệ Năng và Thiền pháp
Nam Nhạc và tọa thiền
Lâm Tế thị chúng

10. ĐỒ BIỂU PHÁP HỆ THIỀN

I. Sáu Thiền Tổ Trung Hoa
II. Dòng Nam Nhạc Hoài Thượng
III. Dòng Thanh Nguyên Hành Tử
IV. Thiền Lâm Tế

Nguồn: http://hoavouu.com/

Trở về Mục Lục Thiền Luận

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
1 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929