Tháng 05
15
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Kinh

Trường Bộ Kinh

Cỡ chữ:
Đăng ngày 15 - 05 - 2016 - Lúc 09 : 59 : 04 (GMT+7)
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
truongbo-bia.jpg (4952 bytes)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Trường Bộ Kinh
Dìgha Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

 

Tập I (Kinh số 1-16)

(01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
(03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)
(04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)
(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
(06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống 
(Kassapa-Sìhanàda Sutta) 
- Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta)

(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta)
(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
(14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
(15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)
(16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn 
(Mahà-parinibbàna Sutta)

 

Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương 
(Mahà-Sudassana Sutta)
(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta)
(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)
(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống 
(Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống 
(Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt 
(Singàlovàda Sutta)
(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

Nguồn: http://www.budsas.org/

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
6 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929